styrelsen

Om du vill kontakta någon i styrelsen:

Ordförande Thord
Johansson
0761002123 jts.johansson@gmail.com
Sekreterare Christine Didriksson 0706974343 didriksson-hansson@telia.com
Kassör Hans
Sonesson
0706974210 hasse@tteknik.se
Ledamot Karl-Axel
Ström
0705574048 karl.axel.strom@gmail.com
Ledamot Anders Georgsson 0702166289 fjalldalen@telia.com
Ledamot
suppleant
Viktoria
Brunåker
0706174355 vbrunaker@gmail.com

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *